Bitumenska izolacija LO-Bitumen 2K PS 30l/kanta, 18kanta/paleta, KNT
Šifra: Z50127271LO
Bitumenska izolacija LORENCIC LO-Bitumen 2K PS Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) za izvedbu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primjeren za uporabu na vodoravnim i okomitim površinama, ljepi izolacijske ploče na betonu, zidovima i stvrdnutim debelim slojevima, bez otapala i ne šteti okolišu. LO bitumenska izoalcija 2K PS sastoji se od bitumenske emulzije i reakcijskog praha čija kemijska reakcija nakon mješanja uzrokuje bržu otpornost na kišu i sami proces sušenja. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i vodootporni temeljni sloj. Pastoznost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju odjednom. Sloj je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO bitumenska izloacija 2K PS ispitana je za izolaciju sukladno djelu 4, 5 i 6 aktualnog DIN 18195 te prema važećim "načelima za izdavanje građevinskih ispitivanja za...bitumenske izolacije" Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suha debljina sloja 3,2-3,6mm, DIN 18195-6: cca. 6,0-6,5l po m², mokra debljina sloja 6,0-6,5mm, suha debljina sloja 4,3-4,6mm, ljepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga) ne ispod +5°C i ne preko +35°C. - vrijeme obrade pri 20°C cca. 1,5 sati. - otpornost na temperature: 100°C prema AIB i DIN 52 123. - vrijeme sušenja: 2 do više dana ovisno o vlažnosti zraka, temperaturi, debljini sloja i podloge. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži može se skladištiti najmanje 6 mjeseci.